test

Enon Metsäpalvelu Oy:n historia

Yritys on aloittanut toimintansa Veljekset Varis – nimellä joulukuussa 1968. Perustajina olivat Erkki ja Tapani Varis. Molemmilla veljeksillä oli ennen yrityksen perustamista ja koneellisen puunkorjuun aloittamista kokemusta metsuritöistä ja puunajosta hevosella. Toiminta aloitettiin maataloustraktorilla, jossa oli juontolaitteet ja vinssi. Traktorilla tehtiin runkojuontoa metsästä laanille ja talviaikaan oli käytössä myös reki, johon kuormattiin kuitupuuta käsin. Vuonna -70 hankittiin yritykselle toinen maataloustraktori, jossa oli kattosovittajana hydraulikuormaaja ja peräkärry. Sillä ajettiin metsureiden tekemiä puita metsästä tien varteen, niin harvennushakkuilta kuin aukoiltakin. Lisäksi kesäaikana ajettiin puutavaraa pudotuspaikoille uittoon.

Vuonna -74 helmikuussa tuli käyttöön ensimmäinen varsinainen metsätraktori, Lokomo 925, Tehdaspuu Oy:n savotoille. Kyseinen metsätraktori paloi vuonna -76. Sen tilalle hankittiin uusi metsätraktori, Lokomo 928. Työt jatkuivat edelleen Tehdaspuu Oy:n savotoilla. Vuonna -79 hankittiin yritykselle toinen metsätraktori, Lokomo 909. Samalla yritykselle palkattiin ensimmäinen ulkopuolinen työntekijä kuljettajaksi uudelle koneelle.

80-luvun alkupuolella yrityksen nimi muutettiin Veljekset Variksesta Koneyhtymä E. ja T. Varis Ay:ksi. Vuonna -80 hankittiin juontolokkeri ja MM-äes, joilla aloitettiin maanmuokkaus- ja metsänviljelytyöt Enon metsänhoitoyhdistykselle ja Tehdaspuu Oy:lle. Vuonna -82 hankittiin yritykselle käyttöön kolmas metsätraktori, Lokomo 928. Tässä vaiheessa yrityksen kalusto koostui kahdesta Lokomo 928 – metsätraktorista ja yhdestä Lokomo 909 - metsätraktorista, joilla tehtiin puutavaran lähikuljetusta ja uudemmalla Lokomo 928:lla tehtiin kesällä myös metsänviljelytöitä. Vuonna -85 käyttöön otettiin Kockum 850 – metsätraktori ja se oli käytössä ainoastaan maanmuokkaukseen ja metsänviljelyyn, koska aiemmat koneet eivät välttämättä kestäneet metsänviljelytöitä.

90-luvun puolivälissä käyttöön otettiin yrityksen ensimmäinen monitoimikone. Vuoden -85 ja 90-luvun alkuvuosien aikana yrityksellä oli käytössään useita Lokomo-merkin eri mallin metsätraktoreita. Ensimmäinen moto oli Valmet 911. Tässä vaiheessa yrityksessä oli yrittäjien lisäksi neljästä viiteen vierasta työntekijää. Vuonna -96 Tapani Varis kehitteli metsänviljelytöihin laikkurilaitteen, jonka prototyyppi rakennettiin omassa hallissa. Laikkurilaite nimettiin Eko Katkoksi, sen katkomuokkaus-toimintaperiaatteen mukaisesti. Laite oli valmistuttuaan erittäin suosittu ja se sai paljon julkisuutta. Tapani Varis ansaitsi laitteella Pro Metsä-palkinnon ja valtakunnallisen kunniamaininnan laitteen kehitystyöstä. Laitteella on tehty yrityksen metsänviljelytöitä Tehdaspuu Oy:lle, Enso Gutzeit Oy:lle ja yksityisille metsänomistajille.

2004 Erkin osuus siirtyi yrityskaupalla Tapanin pojalle Mikolle ja tuolloin yrityksen nimi muutettiin Koneyhtymä Mikko ja Tapani Varis Ay:ksi. 2006 yritys muutettiin osakeyhtiöksi ja osakeyhtiön nimeksi tuli Enon Metsäpalvelu Oy. Nykyisellään tehdään töitä kahdella motoketjulla ja yhdellä yhdistelmäkoneella. Osakkaiden lisäksi yritys työllistää tällä hetkellä kahdeksan vierasta työntekijää ja tämän lisäksi kesäisin metsänviljelytöihin yhdestä kahteen työntekijää.